pt.. gru 1st, 2023
Zarabianie na obligacjach

Osoba planująca rozpoczęcie inwestowanie na giełdzie, może zarabiać np. na akcjach lub obligacjach. Inwestowanie w akcje jest bardziej ryzykowne, choć może przynieść duże zyski w krótszym czasie. Jednak osoby, dla których ważniejsze są spokój i stabilizacja, powinny wybrać inwestowanie w obligacje. Na nich również można sporo zarobić, pod warunkiem, że wybierze się odpowiedni ich rodzaj. Obligacje, to obok akcji i bonów, papiery wartościowe, zwane lokacyjnymi, gdyż służą do lokowania nadwyżek środków finansowych w celu osiągnięcia zysku. Warto pamiętać, by inwestować tylko te nadwyżki, czyli kwotę pozostałą po odliczeniu pieniędzy na życie, gdyż w ostatnich latach, w czasie kryzysu, wiele osób straciło cały swój majątek na transakcjach giełdowych. W niepewnych czasach lepiej zachować część oszczędności jako sumę nienaruszalną, stanowiącą zabezpieczenie na wypadek giełdowego krachu. Obligacje mogą mieć zróżnicowany termin wykupu, który za każdym razem podawany jest w momencie ich kupna. Przynoszą one swoim właścicielom stały dochód, który ustalony jest z góry i wypłacany jako ustalony procent od wartości nominalnej papieru lub w jednej racie na końcu danego okresu. Niewątpliwą zaletą tego typu inwestycji jest to, że inwestor wie, jaką kwotę pieniędzy otrzyma w określonym czasie jako dochód z wykupionych przez siebie obligacji.

By admin

Dodaj komentarz