pt.. gru 1st, 2023
Zapotrzebowanie na Internet

Statystyki przeprowadzone na podstawie badań rynku w latach ubiegłych wykazały, że około dziewięćdziesiąt procent małych i średnio rozwiniętych firm korzystało sposobu rozwinięcia własnej działalności w Internecie. Firmy poszukiwały zaopatrzenia i zbytu dla swojej działalności. Okazało się również, że biznes internetowy skorzystał również w dwudziestu pięciu procentach z możliwości prezentowania reklamy za pośrednictwem portali internetowych. Znacząco szybko wzrosła także średnia wielkość transakcji finansowych zawieranych przez Internet. Internet stal się ogromnym sprzymierzeńcem dla rozwoju biznesu internetowego, dotyczącego małych i średnich przedsiębiorców. O wielkości firmy świadczyć może stan zatrudnionych w niej pracowników, oszacowanie majątku, czy suma przychodów. Ale biznes internetowy stwarza możliwości uproszczenia struktur organizacyjnych, koncentrację majątku obrotowego firmy w rekach najwyżej kilku wspólników. Biznes internetowy pomógł zachować większą spójność w prowadzeniu działalności i podejmowaniu właściwych decyzji. Wspólnicy mają możliwość prowadzenia rozmów biznesowych bez przerywania swoich obowiązków. Wygodne stały się wirtualne konferencje. Biznes internetowy rozbudził nadzieję na poprawę stanu gospodarki. Dobra gospodarka kraju to zadowolenie i lepsza przyszłość dla każdego obywatela.

By admin

Dodaj komentarz