pt.. gru 1st, 2023
Z historii gry na giełdzie

Patrząc na historię powstania giełdy trzeba przyznać, ze u jej podstaw leży starożytny jarmark, na którym zaczęto dokonywać transakcji za pośrednictwem ludzi, którzy przybywali w imieniu kupujących lub sprzedających i pośredniczyli w wymianie. W ten sposób powstały podwaliny dla giełdy. Na tym rynku chodzi o to, że występują pośrednicy pomiędzy kupującym i sprzedającym. Rynek ten pozwala na dokonywanie sprzedaży i kupna na wielkie odległości bez konieczności przybycia w określone miejsce. Obecnie giełda jest miejscem w zaciszu domowym. Każdy inwestor lub gracz giełdowy zakłada swój portfel i otwiera konto maklerskie, za pomocą internetu dokonuje zakupu lub sprzedaży akcji i obligacji i w ten sposób zaczyna zarabiać. Tak naprawdę w świecie zaczynają funkcjonować zarówno wirtualne pieniądze, jak także papiery wartościowe. Każdy dokonuje zakupu, a wszelkie transakcje są zapisywane na jego wirtualnym koncie maklerskim. Można, zatem inwestować na giełdzie bez konieczności korzystania z pośredników. Do niedawna ważną rolę odgrywali spekulanci, którzy pośredniczyli w inwestowaniu, oczywiście nadal funkcjonują. Oni zajmowali się w imieniu klientów zakupem i sprzedażą, obiecując zawsze duże zyski, mieli także swoisty wpływ na kształtowanie cen akcji i innych papierów wartościowych. Oczywiście ceny te kształtują rozliczne czynniki.

By admin

Dodaj komentarz