sob.. kwi 13th, 2024
Z czym wiąże się inwestowanie

Osoba planująca rozpoczęcie inwestowania na giełdzie powinna zapoznać się z podstawową terminologią, którą posługują się gracze giełdowi. Na początek warto zorientować się w takich terminach, jak akcje i obligacje. Oba te pojęcia odnoszą się do papierów wartościowych o różnym stopniu ryzyka i różnych uprawnieniach ich posiadacza. Obligacje są bezpieczniejszym sposobem inwestowania. Są one dokumentami potwierdzającymi zaciągnięcie długu u posiadacza obligacji przez ich wystawcę (np. skarb państwa czy jakąś firmę) i zobowiązują dłużnika do wypłaty odsetek i zwrócenia kapitału. Akcje z kolei oznaczają jednostki, na które podzielona została wartość firmy i które uprawniają ich posiadacza do czerpania zysku w przypadku wzrostu notowań firmy na giełdzie. Ponadto posiadacz akcji ma prawo do dywidendy i brania udziału w walnym zgromadzeniu, czyli do decydowania w pewnym stopniu o losach spółki. Kolejne pojęcia, których znajomość przyda się inwestorowi, to notowania ciągłe i fixing. Notowania ciągłe to system pozwalający na zawieranie transakcji w każdej chwili w czasie sesji giełdowej, czyli między godziną 9.30 a 16.10. Warunkiem jest to, by zlecenia kupna i sprzedaży miały limity cen umożliwiające transakcje. Od 16.20 do godziny 16.30 transakcje można zawierać tylko po cenie dziennego zamknięcia. Jeśli chodzi o fixing, który jest zdecydowanie rzadziej występującą formą na giełdzie, to polega on na tym , że transakcji można dokonywać 2 razy dziennie w wyznaczonych porach.

By admin

Dodaj komentarz