pon.. gru 4th, 2023

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji dochodzi także do stwierdzenia nadwyżek.Wtedy rzeczywisty stan ustalony w momencie spisu wydaje się być wyższy od stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych. Gdy niedobory i nadwyżki ujawnione przez komisję inwentaryzacyjną są ujawnione przy tej inwentaryzacji, a dotyczą osoby materialnie odpowiedzialnej. Tutaj na wniosek komisji może dojść do kompensaty zgodnie z zasadą niższej ceny. Poza tym komisja uwzględnia składniki majątku, co zapewnia nam przypuszczenie, że nastąpiła pomyłka podczas wydawania. Po dokonaniu inwentaryzacji możemy przekonać się, że nie posiadamy pewnych towarów, czy produktów. A nie zostały one w żaden sposób wydane do sprzedaży, ponieważ ewidencja nam o tym nie wskazuje. Dlatego warto jest w tym kierunku przekonać się, jaka może być przyczyna powstania takiego stanu rzeczy. W ten sposób będziemy mogli eliminować taką sytuację, która stanowi dla naszej firmy pewne zagrożenie finansowe. Jednak inwentaryzacja zapewnia nam prześledzenie roku obrotowego. Zbadanie swojej działalności pod tym względem jest bardzo cenne. W ten sposób możemy przekonać się, które z operacji nie były potrzebne do przeprowadzenia w danej firmie. Albo które z nich będziemy mogli zminimalizować, czy całkowicie wyeliminować w następnym roku obrotowym naszej działalności.

By admin