sob.. kwi 13th, 2024
Wydzielenie struktur firmy

Nasza gospodarka może się pochwalić niewieloma takimi sukcesami na rynkach światowych, jak producent okien dachowych z Małopolski. Z lokalnego producenta stolarki okiennej, który miał swoją siedzibę przez dziesięć lat w garażu, firma ta zdominowała całkowicie rynek okien dachowych. Polski przemysł w tym przypadku lepiej sobie radzi niż niemieckie i francuskie firmy, jeszcze do niedawna dominujące tu niepodzielnie. Na dzień dzisiejszy firma zatrudnia przeszło osiem tysięcy osób w dziewięciu zakładach, rozlokowanych w Polsce, na Ukrainie i w Rumunii. Władze spółki w wydanym niedawno oświadczeniu zapowiedziały, że przyszły rok będzie przeznaczony nie dalsze rozwijanie rynków zbytu i produkcji, tylko na konsolidację struktury wewnątrz firmy. Ma się to przyczynić do lepszego wykorzystywania dostępnych środków produkcyjnych i zwiększenia obłożenia posiadanych maszyn i mocy przerobowych. Jedyną większą zmianą jest zapowiedź wydzielenia z działu sprzedaży komórki odpowiedzialnej za internetową sprzedaż. Nie oznacza to likwidacji, tylko coś zupełnie odwrotnego. Z komórki tej powstanie osobny dział, wyodrębniony z dotychczasowej struktury. Władze liczą w ten sposób na dalszy rozwój liczby zamówień pozyskanych przez internet. Na dzień dzisiejszy w ten sposób sprzedaje się prawie dziesięć procent całkowitej sprzedaży okien. Oprócz tego do działu internetowego ma być przeniesiona obsługa pogwarancyjna klienta, która w większości polega na przyjmowaniu zgłoszeń i zapisywaniu adresu gdzie ma dojechać serwis.

By admin

Dodaj komentarz