sob.. kwi 13th, 2024
Wycena aktywów pasywów

Także w przypadku aktywów występują poszczególni składników, jak i pasów. Dochodzi do ich wyceny, poprzez stosowanie rzeczywiście poniesionych na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. To powoduje, ze w wyniku finansowym uwzględnia się wyłącznie niewątpliwe przychody operacyjne i zysku nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne, zmniejszenia wartości użytkowej, handlowej składników aktywów, jak i dokonywane poprzez odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, czy rezerwy na znane jednostce ryzyko, skutki innych zdarzeń. Poza tym sposób wyceny aktywów i pasywów uwzględnia zasadę zachowania ciągłości, czyli ciągłość merytoryczną. Na takim bilansie jednostki jest możliwość porównywania informacji wynikających z poprzednich lat. Utworzenie bilansu zapewnia właścicielom firm, przedsiębiorstw bardzo wiele korzyści. Do nich możemy zaliczyć ten fakt, że poprzez takie działania przekonujemy się o jakości działania takiego przedsiębiorstw, uzyskaniu odpowiednich przychodów, jak i oceny operacji finansowych. Z czasem należy przedstawiać sobie wyniki takiej pracy. To wydaje się być pomocne podczas ustalania operacji, inwestycji finansowych, które będą przewijać się przez następny rok obrotowy. Na pewno z niektórych operacji warto będzie zrezygnować, a wobec innych więcej zainwestować.

By admin