pt.. gru 1st, 2023
Wybór spółek do inwestowania

Początkujący inwestor musi dobrze wybrać spółki, w które zamierza zainwestować. By podjąć prawidłową decyzję, powinien pamiętać o kilku zasadach. Trzeba zacząć od wyboru kilkudziesięciu spółek (na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest ich notowanych kilkaset), które poddane zostaną dogłębnej analizie. Inwestycyjny guru, Benjamin Graham zaleca, by skupić się na dużych i średnich firmach, gdyż zapewniają one większe bezpieczeństwo. Dla inwestora działającego na polskim rynku oznaczałoby to ograniczenie się do spółek wchodzących WIG20, MIDWIG i ewentualnie innych, o kapitale powyżej 400 mln zł. Jednak inwestor nie musi ograniczać się tylko do tych spółek, gdyż po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji finansowej mniejszych firm, można także wśród nich znaleźć dobrze rokujące przedsiębiorstwa. Dobrze by było, żeby spółki, które inwestor bierze pod uwagę, funkcjonowały na giełdzie co najmniej 5-6 lat. Daje to bowiem większą gwarancję na to, że sytuacja firmy jest stabilna. Dalszym krokiem jest odrzucenie firm, które nie wypłacały regularnie przez te 5-6 lat dywidendy i nie osiągały zysku netto. Ważne jest, by spółki, na których zakup decyduje się inwestor, nie były zbyt zadłużone. Często się zdarza, że firma bierze kredyt na cele inwestycyjne, jednak dla inwestora lepsza jest sytuacja, gdy operuje ona środkami własnymi. Unika się wtedy ryzyka braku płynności.

By admin

Dodaj komentarz