pt.. gru 1st, 2023
Współpraca z domem maklerskim

Zanim początkujący inwestor zdecyduje się na korzystanie z usług konkretnego biura, musi dokładnie zapoznać się z proponowaną umową. Taki dokument może przybierać różne nazwy np. świadczenie usług brokerskich, prowadzenie rachunków papierów wartościowych itd. Jeśli umowa zawiera jakiekolwiek sformułowania, które budzą w początkującym inwestorze wątpliwości, bezwzględnie powinien on je wyjaśnić przed podpisaniem dokumentu. Należy pamiętać, że ważną i obowiązującą umową może być tylko ta zawarta na piśmie i podpisana przez klienta. Biura maklerskie często w ramach umowy proponują dodatkowe usługi, jak na przykład dostęp do giełdowych analiz, wykresów czy komentarzy. Warto jednak rozważyć, czy te funkcje nie są zbyt kosztowne i czy aby na pewno przydadzą się inwestorowi. Założenie rachunku inwestycyjnego poprzedzone jest wyborem jego formy: tradycyjnej bądź internetowej. Tradycyjny rachunek zaczyna funkcjonować tuż po podpisaniu umowy w biurze maklerskim, a inwestowanie rozpoczyna dokonanie pierwszej wpłaty. Jeśli chodzi o rachunek internetowy, to do założenia go wystarczy wypełnienie formularza na stronie domu maklerskiego, a następnie dostarczenie podpisanego dokumentu tradycyjną pocztą. Po wykonaniu tej czynności inwestor czeka na dostarczenie mu kodu dostępu do rachunku oraz hasła, dzięki którym możliwe staje się bezpieczne dokonywanie transakcji.

By admin

Dodaj komentarz