wt.. mar 5th, 2024
Wsparcie unijne dla e-biznesu

Sytuacja ekonomiczna Wspólnoty Europejskiej nie wygląda ostatnio za dobrze. Zaraza grecka, czyli nadmierne zadłużenie gospodarek unijnych oraz brak jakichkolwiek perspektyw na przeprowadzenie cięć mających na celu zbilansowanie budżetu w najbliższych latach, doprowadziła do poważnych konsekwencji. Na palcach jednej ręki można policzyć kraje niezagrożone recesją a obecnie jest kilku poważnych kandydatów do ogłoszenia w najbliższym czasie swojej niewypłacalności. Wszystko to ma swój negatywny wpływ na wzrost bezrobocia w całej Europie. Obecnie jest ono najwyższe od piętnastu lat. Unia próbuje temu zjawisku przeciwdziałać, widząc w tym największe zagrożenie dla przyszłego wkroczenia na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ostatnim pomysłem na zwiększenie liczby etatów jest dotowanie tak zwanego e-biznesu. Charakteryzuje się on tym, że jego sferą działania jest internet. Obecnie taka forma wykonywania pracy daje zarobki prawie ośmiu milionom ludzi na terenie całej Unii Europejskiej. Są to głównie specjaliści z tak zwanych wolnych zawodów, tłumacze czy księgowi i pracownicy biurowi. Taka forma zatrudnienia wiąże się z o wiele mniejszymi kosztami stworzenia etatu, bowiem nie potrzeba zakładać i utrzymywać biura. Praca odbywa się w domu przed własnym komputerem. Unia chce na rozwój e-biznesu przeznaczyć kwotę ponad miliarda euro. Ma to zapewnić powstanie pół miliona nowych miejsc pracy i jednoczesne zmniejszeni o taką ilość osób bezrobotnych. Program ma ruszyć pod koniec przyszłego kwartału i ma trwać dwa lata.

By admin

Dodaj komentarz