sob.. kwi 13th, 2024
Wiedza o inwestowaniu na giełdzie

Początkujący inwestor musi liczyć się z tym, że jego wiedza o inwestowaniu na giełdzie jest zbyt mała, by samodzielnie podejmować decyzje o kolejnych krokach. Osoba nieczująca się na siłach pod tym względem, może odpłatnie skorzystać z porad ludzi zarządzających funduszami inwestycyjnymi. Klienci wpłacają pieniądze na konta funduszy inwestycyjnych, a zarządzający nimi w imieniu klienta inwestują te środki na giełdzie, korzystając ze swej wiedzy i umiejętności. Osoby wykonujące takie usługi muszą mieć specjalną licencję od Komisji Nadzoru Finansowego, którą mogą zdobyć po przejściu skomplikowanych szkoleń i zdaniu niezwykle trudnych egzaminów. Inwestor nieposiadający wystarczającej wiedzy, by samemu zarządzać swoimi funduszami na giełdzie, może więc to zadanie powierzyć specjalistom. Oczywiście jest to pomoc odpłatna, związana m.in. z koniecznością dokonania opłaty manipulacyjnej już na samym wstępie współpracy. Późniejsze koszty to prowizja w wysokości przeważnie 3-5 proc. wartości powierzonych środków w skali roku. Ten model co prawda skłania zarządzających do jak najbardziej efektywnego inwestowania, jednak nawet wybitni specjaliści nie są gwarantem odniesienia sukcesu na giełdzie. Ponadto są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej, więc nie mogą udostępnić klientowi wiedzy na temat tego, w co inwestowane są jego pieniądze.

By admin

Dodaj komentarz