pon.. gru 4th, 2023
Wahania kursów złotego

Złoty polski jest walutą o wysokim poziomie zmienności kursów. Wynika to z niestabilności polskiej gospodarki, znacznego jej uzależnienia od gospodarek innych, bogatszych państw świata, a także kilku innych czynników. Polska gospodarka często miewa okresy kryzysów, stagnacji, polski Produkt Krajowy Brutto rośnie raz szybciej, raz wolniej. To wszystko wpływa na polską walutę. Jak każdy kraj rozwijający się, Polska jest podatna na wpływ krajów o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej. W naszym najbliższym sąsiedztwie są to przede wszystkim Niemcy. Polska gospodarka jest tak uzależniona od niemieckiej, że nasz kraj odczuwa bardzo każde wahnięcie gospodarcze w Niemczech. Wszystko to bardzo wydatnie przekłada się na naszą walutę. Stąd jej wahania. Rezultatem częstych wahań kursów polskiego złotego jest małe zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych, a także wielu państw świata. Dla przykładu polski złoty w 2007 roku miał dwukrotnie niższą wartość od dolara amerykańskiego, obecnie jest to ponad trzykrotna różnica. Podobnie z kursami euro czy franka szwajcarskiego, które należą do najbardziej stabilnych walut na świecie. Z powyższych względów polska złotówka miewa liczne wahania i nigdy nie jest w pełni stabilna, jak to jest z walutami bogatszych państw. Podobnie z resztą jest z walutami innych państw rozwijających się, ich waluty również najczęściej nie są stabilne.

By admin

Dodaj komentarz