pt.. gru 1st, 2023
Wahania kursów dolara

Dolar amerykański, jako waluta kraju o największej gospodarce na świecie, od zawsze była obiektem zainteresowań ze strony większości państw świata oraz inwestorów. Wiele krajów kupuje towary w dolarze. Waluta ta ma bowiem oparcie w najsilniejszej gospodarce świata. W ostatnich kilku latach miewa jednak częste wahania kursów. Jest to spowodowane kryzysem gospodarczym na świecie. Gospodarka i kursy walut są ze sobą nierozerwalnie związane, dlatego jedno na drugie ma przemożny wpływ. Skoro zatem światowa gospodarka przeżywa kryzys, również waluta tak popularna na świecie jak dolar amerykański, przeżywa wahania kursów. Nie wpływa to jednak na popularność dolara jako waluty, choć stracił on jednak nieco na wprowadzeniu euro. Gospodarka amerykańska należy jednak do stabilnych i dlatego też waluta tego kraju, po krótszych okresach wahań, wraca zawsze do stabilnego poziomu. Tak zapewne będzie i tym razem. Choć obecnie, ze względu na światowy kryzys gospodarczy, dolar przeżywa okres wahań i spadków, wkrótce powróci zapewne do stabilnego, wysokiego poziomu. Dlatego też można być pewnym, że dolar amerykański pozostanie jedną z najpopularniejszych walut na świecie. Gwarantuje to stabilność amerykańskiej gospodarki, która, podobnie jak waluta, przeżywa czasami okresy stagnacji czy kryzysów, szybko jednak zawsze wraca do stabilnego poziomu. Tak będzie prawdopodobnie i tym razem.

By admin

Dodaj komentarz