wt.. mar 5th, 2024
Uruchamianie funduszy na inwestycje

Inwestowanie na rynku kapitałowym już od wielu lat nie wymaga dostarczenia gotówki w postaci fizycznej. Zakładając rachunek w domu maklerskim lub otwierając rejestr funduszu inwestycyjnego inwestor po prostu otrzymuje numer konta, na który musi dokonać przelewu. W przypadku rachunku inwestycyjnego, jeśli wykona przelew rano, to najprawdopodobniej już po południu tego samego dnia będzie mógł dokonywać pierwszych transakcji. Natomiast w przypadku funduszy, trzeba pamiętać, że przelane pieniądze nie od razu są inwestowane. Najpierw ustalana jest wartość jednostki uczestnictwa, którą inwestor zamierza nabyć. W przypadku inwestowania w fundusze trzeba liczyć się z pewnymi opóźnieniami w ustaleniach wartości danej jednostki. Ktoś, kto dokonał przelewu w poniedziałek, musi być świadomy, że dopiero w środę zostaną mu przypisane jednostki kupionego funduszu w rejestrze, a ich wartość będzie ustalona zgodnie z wtorkowym kursem. Podobnie rzecz ma się w przypadku wycofywania pieniędzy z funduszu. Zainwestowane pieniądze dostępne są dla inwestora w każdej chwili, niezależnie od tego, jaki był zakładany czas trwania inwestycji, chyba że innego zapisu dokonano w umowie. Inwestowanie na giełdzie, by było opłacalne, wymaga wyłożenia na początek co najmniej kilku tysięcy zł. W przypadku funduszy nie ma takiej potrzeby, pierwsza wpłata może wynosić nawet kilkaset zł.

By admin

Dodaj komentarz