sob.. kwi 13th, 2024
Techniki inwestowania na giełdzie

Zakupując akcje można przyjąć różne metody gry na giełdzie papierów wartościowych. Gracz może zakupić akcje spółek, które dobrze rokują na przyszłość i poczynić inwestycje długoterminowe, które w przyszłości mogą przynieść duże zyski. Następnie może także zainwestować w spółki skarbu państwa, które także zapewniają dobre zyski, choć nie aż tak wysokie. Instytucje są pewne i sprawdzone, gdyż działają na rynku od wielu lat i posiadają zabezpieczenie w postaci kapitału państwowego. Oczywiście gracze, którzy nie mają zbyt wiele gotówki mogą przyjąć model zakupu tanich akcji i papierów wartościowych w terminie długoterminowym i czekać na to, aż zostaną one docenione przez rynek giełdowy i zaczną przynosić oczekiwane zyski. Taka strategia bywa niestety ryzykowna, gdyż nigdy nie wiadomo, kto zyska, a kto straci. Mniej znani mogą podglądać działania bardziej pewnych graczy i dublować ich posunięcia. Oczywiście warto podejmować decyzje długoterminowe i krótkoterminowe. Liczyć zyski i straty. Zawsze należy przewidywać ile można zarobić, a ile stracić. Portfel inwestycyjny powinien być zawsze otwarty. Należy wiedzieć, kiedy wycofać się z rynku, a co zakupić. Kupno i sprzedaż odbywają się tutaj bardzo często. Każdy odpowiada za swoje dochody i rozchody. Giełda wymaga cierpliwości i wiedzy inwestycyjnej.

By admin

Dodaj komentarz