sob.. kwi 13th, 2024
Techniki analizy giełdowej

Każdemu inwestorowi powinno być znane abecadło metod analitycznych, w tym analizy fundamentalnej i technicznej. Opanować je można przede wszystkim ucząc się ich w praktyce, ale dobrze jest, jak uznają doradcy, założyć rachunek w domu maklerskim i początkowo nie brać czynnego udziału w grze giełdowej, a przypatrywać się poczynaniom maklerów. Zalecane jest przynajmniej wstępne poznanie znaczenia takich terminów jak analiza techniczna i fundamentalna. Są one przydatne inwestorom na każdym rynku, ponieważ w różnych odmianach generalnie stosuje się do analizowania notowań rynków finansowych. Metoda analizy fundamentalnej koncentruje się na wynikach finansowych spółki giełdowej, zbiera i interpretuje dane określane jako twarde, statystyczne oraz uwzględnia raporty o kondycji całej branży i gospodarki. Stosowanie tego typu analizy nie jest procesem łatwym, biorąc pod uwagę zasadę dywersyfikacji portfela, która zakłada posiadanie akcji wielu różnych spółek najlepiej z odmiennych branż. Dlatego często gracze ograniczają się do korzystania z analizy technicznej, inaczej analizy wykresów, która polega na prognozowaniu kursów giełdowych czy generalnie rynkowych na podstawie obserwacji historycznych wykresów notowań giełdowych akcji. Analiza techniczna i fundamentalna powinny być stosowane równolegle.

By admin

Dodaj komentarz