pt.. gru 1st, 2023
Sytuacja złotego na rynku

W ostatnim czasie złoty nie cieszy się zbytnim zaufaniem inwestorów. Po krótkim czasie spokoju, powrócili oni do wyprzedawania polskiej waluty. Na sytuację złotego negatywnie będą oddziaływać w najbliższym czasie perspektywy gospodarcze Polski oraz czynniki zewnętrzne. Dane o produkcji przemysłowej wskazują, że w ostatnim czasie zanotowała ona spadki, podobnie jak produkcja budowlano-montażowa. Co prawda kurs złotego nie zmienił się po ujawnieniu tych danych, nie pozostaną one jednak bez wpływu na zaufanie inwestorów do polskiej waluty. Zwiększa się prawdopodobieństwo lipcowej obniżki głównej stopy procentowej, gdyż w maju zanotowano najniższy od 2006 r. poziom inflacji. Jednak możliwość osłabienia polskiej waluty może zniechęcić Radę Polityki Pieniężnej do obniżki stóp procentowych. Osłabienie złotego wpływa bowiem na zwiększenie zagranicznego zadłużenia Polski. W ostatnim czasie wydarzeniem wpływającym negatywnie na nastroje na giełdzie była informacja o ograniczeniu programu QE3 w tym roku i całkowitym jego wygaszeniu w roku 2014. Taki scenariusz nie powinien zaskoczyć inwestorów, jednak ogłoszenie go wywołało niezwykle nerwową reakcję. Dolar się umacniał na całym świecie, a inwestorzy gwałtownie wyprzedawali akcje. Ta sytuacja miała także niestety wpływ na polski rynek finansowy.

By admin

Dodaj komentarz