sob.. gru 9th, 2023
Sytuacja gospodarcza a obligacje

Poziom emisji obligacji skarbowych przez dane państwo zależy w dużej mierze od jego sytuacji gospodarczej. Jeśli sytuacja ta jest zła, wówczas państwo będzie emitowało więcej obligacji, szczególnie długoterminowych, aby uzyskać dodatkowe środki pieniężne i odroczyć konieczność spłaty konkretnych zobowiązań, które pojawiają się wraz ze sprzedażą tychże obligacji. Jeśli natomiast sytuacja gospodarcza kraju jest dobra, wówczas nie ma tak dużej potrzeby emisji obligacji, co nie oznacza, że nie są one emitowane. Są emitowane, lecz w mniejszym stopniu i częściej są krótkoterminowe, tzn. okres ich realizacji nie przekracza 2-3 lat. Taka zależność bardzo łatwo daje się zauważyć na przykładzie Polski. Gdy tylko sytuacja gospodarcza Polski się poprawia, wówczas nacisk na emisję obligacji ze strony Ministerstwa Finansów jest mniejszy, gdy natomiast sytuacja gospodarcza się pogarsza, wówczas jest odwrotnie. Tak samo dzieje się w przypadku innych państw. Obligacje są bardzo skutecznym i popularnym sposobem na zwiększenie dochodów, zdobycie dodatkowych środków pieniężnych, z których można pokryć wydatki budżetu lub inne zobowiązania. Dlatego obligacje są emitowane przez wszystkie państwa. Jak wspomniano, najwięcej jest ich emitowanych przez państwa o gorszej sytuacji gospodarczej, z drugiej jednak strony państwa o dobrej sytuacji gospodarczej lub państwa rozwijające się mogą liczyć na to, że ich obligacje chętniej zakupią więksi inwestorzy.

By admin

Dodaj komentarz