sob.. gru 9th, 2023
Strategia inwestowania wg Joela Greenblatta

Wspólnik firmy inwestycyjnej Gotham Capital, Joel Greenblatt, opracował tzw. Magiczną Formułę Inwestowania. Jest to niekomplikowana i efektywna formuła, wykorzystująca wskaźniki analizy fundamentalnej. W USA wybrane spółki dzięki tej metodzie generowały wysokie zyski, choć zdarzały się też pojedyncze lata ze stratami. Magiczna Formuła może być wykorzystywana przez inwestorów długoterminowych, inwestujących na co najmniej 5 lat. Strategia ta pozwala na znalezienie tanich i dobrych spółek do inwestowania. Wybór dokonywany jest na podstawie stopy zwrotu z kapitału własnego firmy (ROE) i stosunku ceny akcji do zysku (C/Z). Pozwala to więc kupić akcje dobrych spółek za niską cenę. W USA wcielanie tej formuły w życie polega na wyborze największych 3500 spółek na giełdzie, a następnie przyporządkowaniu im pozycji od 1 do 3500 w oparciu o zwrot z kapitału. Spółka o największym zwrocie ma numer 1. Później szereguje się spółki według C/Z, a polega to na tym, że spółka o najmniejszym C/Z otrzymuje 1. pozycję. Efektem końcowym jest kombinacja tych dwóch wyników i wybranie do inwestowania 30 spółek, które mają najmniejszy sumaryczny wynik. W polskich warunkach zastosowanie tej formuły również jest możliwe, oczywiście po dokonaniu kilku poprawek. Dobrze byłoby w obszar swoich zainteresowań włączyć spółki o minimalnej kapitalizacji na poziomie co najmniej 50 mln i wykluczyć spółki z sektora użyteczności publicznej oraz finansów, a także firm zagranicznych. Po dokonaniu obliczeń wg Greenblatta należałoby wybrać 15-20 najlepiej rokujących spółek i zacząć w nie inwestować.

By admin

Dodaj komentarz