wt.. mar 5th, 2024
Skomplikowana matematyka finansowa

Instrumenty finansowe rządzą się swoimi prawami nie tylko na rynku finansowym, gdzie w dużej mierze są zależne od zainteresowania klientów – kupujących i sprzedających, ale także od ilości pieniędzy, które klienci inwestują w określone instrumenty finansowe. Owo zainteresowanie, przeliczane na pieniądze, pozwala wyliczyć, ile klient – inwestor może zarobić, jeśli zainwestuje w określony instrument określoną ilość środków. W tym celu stosuje się dosyć skomplikowane wzory, które pozwalają nie tylko na wyliczenie stopy zwrotu przy depozycie, ale także pozwolą się zorientować, jaka jest wartość rynkowa obligacji. W tym celu stosuje się kalkulację stopy zwrotu do wykupu – z angielska zwaną field to maturity. Wzór jest dosyć skomplikowany, dlatego szuka się prostszych metod, które pozwalają wyliczyć taką stopę zwrotu i w przypadku obligacji stosuje się uproszczoną metodę bankową. Nie oznacza to, że metoda bankowa jest w jakimś stopniu gorsza, oznacza to jedynie, że metoda bankowa została pomyślana jako taka, która pozwoli wyliczyć swoje potencjalne zyski z inwestycji w obligacje zdecydowanie szybciej, bez konieczności dopasowywania poszczególnych składowych, wchodzących w skład skomplikowanego wzoru. Sporą część zysków z instrumentów finansowych można wyliczyć, bazując jedynie na prostych arkuszach kalkulacyjnych.

By admin

Dodaj komentarz