pon.. gru 4th, 2023
Rynki walutowe szansą dla odważnych

Inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z różnym stopniem ryzyka ponoszonego przez osoby lokujące w nich swoje pieniądze. Obligacje to pewny, gwarantowany zysk, szczególnie gdy odpowiada za niego skarb państwa. Akcje spółek giełdowych kuszą inwestorów większym zyskiem, ale ceną jest większe ryzyko utraty inwestowanych środków. Na tym tle największy poziom ryzyka a przy tym najbardziej pokaźny poziom stopy wzrostu oferują rynki walutowe. Najważniejszym składnikiem tego rynku są transakcje walutowe, którą określa się jako wymianę konkretnego nominału waluty na inny, do czego dochodzi w określonym kursie i ustalonym czasie. Nie ma to wiele wspólnego z inwestowaniem w waluty znanym w Polsce z czasów przed transformacją gospodarczą. Tamten, często nielegalny rynek był w dużej mierze spekulacyjny, jednak także pod tym względem nie ma porównania z dzisiejszym obrotem walutami. Obecnie rynek walutowy to nie tylko największy rynek finansowy świata, ale i najbardziej płynny, jak to jest w przypadku Forexu. Oznacza to, że cały czas jest w nim ogromna ilość aktywów, które w dowolnym czasie mogą zmienić właściciela. Istotą działania rynków walutowych z Forexem na czele jest bowiem spekulacja, gdyż większość zmian kursów walut nie ma nic wspólnego z realną kondycją gospodarek narodowych.

By admin

Dodaj komentarz