sob.. gru 9th, 2023
Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie

Zanim zaczniemy inwestycje warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi informacjami na temat jego struktury i mechanizmów funkcjonowania rynków, na których będziemy lokować pieniądze. Akcje i obligacje należą do instrumentów finansowych, które są przedmiotem transakcji na rynku kapitałowym, będącym segmentem rynku finansowego. Emisje na rynku kapitałowym odbywają się w ramach rynku papierów wartościowych, czyli giełdy. Istnieje ustalona prawnie różnica pomiędzy rynkiem pieniężnym a kapitałowym, a określa ją rok czasu wyznaczający zapadalność instrumentu finansowego. Jest to okres, w którym powinna nastąpić spłata należności pieniężnych, do czego wobec kupujących zobowiązuje się emitent papierów wartościowych. W przypadku obligacji jest to jednoznaczne z określonym okresem wykupu. Stosując kryterium czasu można wyróżnić krótkoterminowe i średnioterminowe instrumenty, do których zaliczamy właśnie akcje i obligacje. W polskich realiach nadzorem nad rynkiem kapitałowym, jak i szerzej – finansowym, zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego, który jest centralnym organem administracji państwowej. Kontrola KNF jest sprawowana także nad warszawską giełdą. Nadzór jest w naszym kraju bardzo rygorystyczny, co sprawia, że polski rynek kapitałowy jest u nas relatywnie bezpieczny i stabilny dla inwestycji.

By admin

Dodaj komentarz