pt.. gru 1st, 2023
Rynek kapitałowy – uczestnicy

Polski rynek kapitałowy, zwany także pieniężnym, jest uzależniony od różnych uczestników, czyli osób i firm, które na nim się pojawiają i od których zależy przepływ pieniędzy, także wirtualnych. Ogólnie można tych uczestników podzielić na trzy zasadnicze grupy: osoby fizyczne, które są inwestorami indywidualnymi, instytucje finansowe, obejmujące banki, fundusze (inwestycyjne, emerytalne), towarzystwa ubezpieczeniowe. Trzecią grupę tworzą te wszystkie instytucje, które wspierają, regulują i kontrolują prawidłowość w handlu papierami wartościowymi. Do tej kategorii należy zaliczyć: Giełdę Papierów Wartościowych jako miejsce, gdzie dochodzi do transakcji kupna – sprzedaży papierów wartościowych, domy maklerskie jako instytucje, które dzięki swoim pracownikom – maklerom dokonują w imieniu inwestorów indywidualnych transakcji kupna czy sprzedaży, ale także przyjmują zapisy na nowe emisje akcji. W tej kategorii funkcjonuje nowy zawód – doradcy inwestycyjni, którzy muszą nabyć specjalne uprawnienia (podobnie jak maklerzy), aby móc zajmować się doradztwem w zakresie podejmowania decyzji za finanse klienta. W skład instytucji wchodzi także Komisja Papierów Wartościowych oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. To właśnie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych prowadzone są rejestry osób, posiadających akcje konkretnych spółek, a każda transakcja, związana z akcjami, jest tam także przekazywana, aby ów rejestr był prowadzony na bieżąco.

By admin

Dodaj komentarz