sob.. kwi 13th, 2024
Rynek finansowy – struktura

Rynek finansowy to niemal klasyczny rynek, tyle, że towarami na tym rynku są instrumenty finansowe. Segmenty rynku finansowego obejmują: rynek pieniężny – na nim zawierane są transakcje do jednego roku przy użyciu instrumentów finansowych podobnych w działaniu do gotówki – są to bony skarbowe, czeki, weksle; rynek kapitałowy – transakcje na akcjach i obligacjach, rynek walutowy – pozwalający na dokonywanie kupna czy sprzedaży walut, także w celu utrzymania właściwego poziomu kursu własnej waluty (robią to banki centralne). Na rynku gotówkowym rozliczenia odbywają się w krótkim czasie po zawarciu transakcji, zwykle do dwóch dni roboczych, z kolei na rynku terminowym rozliczenia następują nawet po kilku miesiącach czy latach od momentu zawarcia transakcji, co bardzo łatwo odnaleźć w kontraktach futures czy forward, ale także w opcjach. Na rynku pierwotnym emitenci – akcji czy obligacji – sprzedają je biurom maklerskim działającym na zlecenie własne lub w imieniu swoich klientów za pośrednictwem instytucji finansowych. Oferta o charakterze publicznym należy ogłosić informację o subskrypcji, przy czym jednocześnie emitent musi podać wartość emisyjną, informację o dostępności prospektu emisyjnego oraz informację o instytucjach, które będą wprowadzać te nowe papiery do obrotu. Nad taką publiczną emisją papierów wartościowych kontrolę sprawuje Komisja Papierów Wartościowych.

By admin

Dodaj komentarz