pt.. gru 1st, 2023
Rozpoczęcie inwestowania w fundusze

Jedną z możliwości pomnażania pieniędzy jest inwestowanie w fundusze. Inwestorzy mają do wyboru mnóstwo Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Każde z nich oferuje możliwość skorzystania z od kilku do kilkunastu funduszy inwestycyjnych, a niektóre dodatkowo mają w ofercie fundusze parasolowe, czyli takie, które pozwalając zamienić jeden fundusz na inny bez konieczności uiszczenia podatku dochodowego od zysków kapitałowych. Do wyboru inwestor ma ponadto fundusze akcji, fundusze mieszane (inwestujące w akcje tylko część kapitału), a także fundusze obligacji i rynku pieniężnego, które uważane są za najbezpieczniejsze. Można pomnażać pieniądze także na zagranicznych rynkach lub w funduszach sektorowych, inwestujących w akcje spółek pochodzących z konkretnego sektora, np. budowlanego. Oprócz tego można skorzystać z platform inwestycyjnych, gromadzących fundusze różnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i oferujących możliwość inwestowania od razu w kilkadziesiąt różnych funduszy, z odpowiednim zróżnicowaniem spółek. Przed rozpoczęciem współpracy z konkretnym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych należy dokonać stosownych formalności. Swoim kapitałem można zarządzać później przez Internet lub telefonicznie. Decyzja o wyborze konkretnego funduszu powinna być poprzedzona analizą uwzględniającą wyniki stóp zwrotu, co pozwoli dokonać oceny konkurencyjności danej instytucji.

By admin

Dodaj komentarz