sob.. kwi 13th, 2024

Do operacji pasywnych warto zauważyć, że mają one wpływ na zmniejszenie jednego i zwiększenie innego składnika pasywów. Dlatego nie wpływają one na zmianę sumy bilansowej. Natomiast operacje drugiego typu mają wpływ na przesunięcie tylko w pasywach. Dlatego zmiany dotyczą wyłącznie struktury pasywów. Taką operacją gospodarczą jest na przykład przeznaczenie części zysku na powiększenie kapitału zapasowego. W takim przypadku zmiany występują w dwóch składnikach pasywów. Zostaje pomniejszony wynik finansowy, a kapitał zapasowy jest powiększony o tę samą kwotę operacji. Aktywa w żaden sposób nie zostały zmienione. Dobrze jest brać pod szczególna uwagę takie operacje gospodarcze, na które ponosimy wysokie koszty prowadzenia działalności. Przy pewnych działaniach będziemy mogli zdecydować się na zminimalizowanie takich kosztów. Może to na przykład wynikać z uzyskania nowoczesnej technologii w przedsiębiorstwie. Poza tym występują również nieraz pewne ulgi podatkowe, czy zwolnienia, dotacje, z których dobrze jest skorzystać. Także firmy, które działają na rynku wiele lat, mogą zdecydować się na rozwój swojej działalności. Jest to związane z pozyskaniem nowego pracownika do firmy. W takich działaniach dobrze będzie postarać się o otrzymanie dofinansowania na utworzenie nowego miejsca pracy.

By admin