sob.. kwi 13th, 2024

W przypadku podziału operacji gospodarczych możemy zauważyć, że za podstawę klasyfikacji uznaje się kryterium sposobu powstawania tych operacji. Z tego względu wyróżniamy operacje gospodarcze procesowe. Są to operacje, które występują w momencie procesów ciągłych. Często spotyka się je jako zużycie środków trwałych. Następnie przedstawiają się operacje gospodarcze jednorazowe, czyli jednorazowa sprzedaż, likwidacja, remont. Występuje jeszcze kryterium zależności operacji od podmiotu gospodarczego. Z tego względu powstają operacje gospodarcze niezależne. Tutaj jednostka nie posiada na nie wpływu. Do nich zalicza się amortyzacja środków trwałych, obciążenia wyniku finansowego, na przykład podatki. Gdy operacja jest związana z jednym zdarzeniem gospodarczym, to oznacza operację pojedynczą. W przypadku, gdy jest związana z kilkoma zdarzeniami, to tworzy nazwę operacji złożonej. Jeszcze przedstawiają się w tym kryterium podziału operacje zależne. W ich przypadku jednostka ma wpływ na wysokość, czy powstawanie. Do jednych możemy zaliczyć wielkość i wartość produkcji. Występuje bardzo wiele operacji finansowych, na które możemy się zdecydować. A dotyczą one także utworzenia pewnych reklam marketingowych. To przy ich pomocy docieramy do nowych klientów. W tym przypadku internautów, którzy mogą pozytywnie zareagować na taką ofertę.

By admin