sob.. kwi 13th, 2024
Światowy rynek walutowy

biznesowy świat – Inwestycja polega, jak mówi jedno z popularnych wyjaśnień, na wyrzeczeniu się aktualnych i zapewnionych korzyści na rzecz korzyści w przyszłości, których osiągnięcie wydaje się nam prawdopodobne. Kluczowym pojęciem dla inwestycji jest zyskowność, która określana jest jako oczekiwana stopa zwrotu. Inwestycje w rynki kapitałowe różnią się poziomem ryzyka i stopą zysku, przedstawianą procentowo wartością stosunku zysku do dochodu. Szczególną formą inwestowania są krótkoterminowe i średnioterminowe inwestycje w aktywa finansowe, jak udziały w spółkach czy obligacje, które przeznaczone są do zbycia w ciągu minimum roku. Inwestycje finansowe mogą mieć za przedmiot nie tylko akcje i obligacje, ale i takie instrumenty finansowe jak pary walutowe na rynku walutowym Forex. Jest to rynek większy od wszystkich giełd papierów wartościowych, z obrotami na poziomie 5 bilionów dolarów dziennie. Charakterystyczne jest jednak, że w gronie polskich inwestorów korzystających z platform transakcyjnych dla rynku Forex tylko 19 proc. osiągnęło jakiekolwiek zyski. Dla inwestorów, którym odpowiadają inwestycje w przedmioty bardziej bezpieczne i pewne bardziej wypadałoby polecić obligacje Skarbu Państwa lub też coraz powszechniejsze obligacje korporacyjne i municypalne. Inwestycje te dają atrakcyjną stopą zwrotu.

By admin

Dodaj komentarz