Współpraca z domem maklerskim

Współpraca z domem maklerskim

Zanim początkujący inwestor zdecyduje się na korzystanie z usług konkretnego biura, musi dokładnie zapoznać się z proponowaną umową. Taki dokument może przybierać różne nazwy np. świadczenie usług brokerskich, prowadzenie rachunków papierów wartościowych itd. Jeśli umowa zawiera jakiekolwiek sformułowania, które budzą w początkującym inwestorze wątpliwości, bezwzględnie powinien on je wyjaśnić przed podpisaniem dokumentu. Należy pamiętać, że ważną i obowiązującą umową może być tylko ta zawarta na piśmie i podpisana przez klienta. Biura maklerskie często w ramach umowy proponują dodatkowe usługi, jak na przykład dostęp do giełdowych analiz, wykresów czy komentarzy. Warto jednak rozważyć, czy te funkcje nie są zbyt kosztowne i czy aby na pewno przydadzą się inwestorowi. Założenie rachunku inwestycyjnego poprzedzone jest wyborem jego formy: tradycyjnej bądź internetowej. Tradycyjny rachunek zaczyna funkcjonować tuż po podpisaniu umowy w biurze maklerskim, a inwestowanie rozpoczyna dokonanie pierwszej wpłaty. Jeśli chodzi o rachunek internetowy, to do założenia go wystarczy wypełnienie formularza na stronie domu maklerskiego, a następnie dostarczenie podpisanego dokumentu tradycyjną pocztą. Po wykonaniu tej czynności inwestor czeka na dostarczenie mu kodu dostępu do rachunku oraz hasła, dzięki którym możliwe staje się bezpieczne dokonywanie transakcji.

[Głosów:2    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.